Kodusadama teenused

  • Kaikoha rent
  • Vee- ja elektrivarustus kail, wifi kail
  • Piknik- ja grillterrass
  • Sadamakapteni teenus
  • 24 h tualett sadama territooriumil
  • Aluste ületalve hoid sadamakail
  • Aluste hooldustööd ja pisiremont
  • Parkimine sadama territooriumil, Alexela tankla; Diisel ja bensiin 98
  • Reo- ja pilsivee ning olmeprügi vastuvõtt
  • 24/7 videovalve ja reaalajas kohalik ilmainfo

Kodusadama teenuste kasutamiseks on vaja sõlmida kaikoha üürileping. Lepingu sõlmimiseks võtke palun ühendust sadamakapteniga telefonil +372 53452487 või saatke e-post aadressile: info@eismasadam.ee.

Eisma sadam