Eisma sadama asukoht ja kontaktid:
Juhataja telefon +372 5131442
Sadamakapten +372 53452487
E-mail: info@eismasadam.ee
Aadress: Eisma küla, Haljala vald, Lääne Virumaa.
Eisma sadam asub Tallinnast 1 h ja 15 min ja
Rakverest 30 min sõidutee kaugusel.

Koostööprojektid

Projekti Nimetus: Eisma sadama arendamine rahvusvahelise konkurentsivõimega sihtkohaks

Toetav fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 127,466.50 EUR

Projekti lühikokkuvõte ja eesmärk:

Projekti käigus viiakse Eisma sadam kooskõlla kõikidele külalissadamale esitatavate nõuetega, lisaks parendatakse ja luuakse juurde sadama tugi- ning mugavusteenuseid. Projekti eesmärgiks on Eisma sadama süvendamise, navigatsioonimärgistuse täiendamise, sadamateenuste parendamise ja lisandumise kaudu Eisma sadama ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine ning rannikuala veeturismi arendamine.

Projekti oodatavad tulemused:

Projekti üldeesmärgiks on Eisma sadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamise, sadama- ja tugiteenuste parendamise ja lisandumise kaudu Eisma sadama ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine, sadama majandusliku jätkusuutlikuse tõstmine ning rannikuala veeturismi arendamine.